Eduforma - kampania FB werbująca nauczycieli

WSPÓŁAUTOR: DAWID LEKSZYCKI, KLIENT: EDUFORMA

Najpierw pozyskiwaliśmy nauczycieli/korepetytorów

Kiedy zwerbowaliśmy już wielu nauczycieli/korepetytorów

Zaczęliśmy pozyskiwać uczniów

© 2018 by Blue Advertising & Design -owner: Grand-Massif Dawid Lekszycki