Husla - identyfikacja wizualna, projekt serii opakowań

BLUE ADVERTISING $ DESIGN, KLIENT: HUSLA SP. Z O.O.

 

© 2018 by Blue Advertising & Design -owner: Grand-Massif Dawid Lekszycki